Artykuły

PON, 26.08.2013

Perspektywa 2014 – 2020 – postępy w przygotowaniu dokumentów programowychJuż niewiele ponad 4 miesiące dzieli nas od roku 2014, w którym rozpocznie się nowa perspektywa finansowania Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. Wciąż jeszcze są ogłaszane konkursy w roku kończącym okres programowania 2007 – 2013, ale już trzeba myśleć o przyszłości i tym co nas czeka w kolejnych 7 latach.

Prace nad nowymi dokumentami programowymi trwają, jednakże powoli wyłania się obraz kierunków wsparcia po roku 2013. Przybliżmy zatem pokrótce najważniejsze dokumenty, które będą podstawową przyznawania dofinansowania ze środków UE w najbliższych latach.


Dokumenty programowe w Polsce - postępy w przygotowaniu:


1. Umowa Partnerstwa:


Podstawowym dokumentem określającym kierunki interwencji w latach 2014-2020 trzech polityk unijnych w Polsce – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej Wspólnej Polityki Rybołówstwa, jest Umowa Partnerstwa. W styczniu br. powstał dokument pn.: „Założenia Umowy Partnerstwa”, na podstawie którego opracowano obowiązujący w chwili obecnej „Projekt Umowy Partnerstwa” z dnia 12 lipca 2013 r. Obecnie projekt ten poddawany jest procesowi konsultacji społecznych, które potrwają do 30 sierpnia 2013 r. Uwagi do dokumentu można zgłaszać on-line TUTAJ.


2. Krajowe/ponadregionalne programy operacyjne:


 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) – od 26 sierpnia br. udostępniono projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Od tego samego dnia został on poddany konsultacjom społecznym, które potrwają do 25 września br. Informacje nt. konsultacji i sposobu zgłaszania uwag są dostępne TUTAJ.
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) – w chwili obecnej obowiązujące są „Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020” z maja br. W jednym z kolejnych artykułów przybliżymy Państwu ten Program.
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa – na chwilę obecną obowiązującym dokumentem dla PO Polska Cyfrowa są „Założenia realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”, które zostały poddane procesowi konsultacji społecznych w miesiącu lipca br. Obecnie uwagi są analizowane i będą stanowiły ważny wkład w pracę nad projektem PO PC.
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – obecnie trwają prace nad przygotowaniem projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Po jego pojawieniu się przybliżymy Państwu założenia tego Programu.
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia – ten dokument o charakterze ponadregionalnym (dotyczy 5 województw Polski Wschodniej) ma obecnie kształt projektu, który został upubliczniony w czerwcu br. i oczekuje na proces konsultacji społecznych.


3. Regionalne Programu Operacyjne (RPO):


 • RPO Województwo Dolnośląskie – przygotowano zarys Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, który określa osi priorytetowe planowane do realizacji w nowej perspektywie,
 • RPO Kujawsko-Pomorskie – Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2013 r. przyjęto projekt Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020.
 • RPO Województwo Lubelskie – zakończyły się konsultacje społeczne wstępnego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Trwały od 2 lipca do 16 sierpnia br.
 • RPO Lubuskie – w miesiącu lipca br. zakończyły się konsultacje społeczne Założeń Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
 • RPO Województwo Łódzkie – opracowano Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
 • RPO Województwo Małopolskie – trwają konsultacje społeczne Wstępnego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014 – 2020. Proces konsultacyjny rozpoczął się 18 lipca br. i potrwają do 15 września br. Informacje nt. konsultacji i sposobu zgłaszania uwag można zaleźć TUTAJ.
 • RPO Województwo Mazowieckie – opracowano projekt Założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, który został poddany konsultacjom społecznym końcem 2012 r.
 • RPO Województwo Opolskie – trwają konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (wersja z lipca br.). Proces konsultacyjny zakończy się 27 sierpnia br.
 • RPO Województwo Podkarpackie – opracowano wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
 • RPO Województwo Podlaskie – opracowano założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020,
 • RPO Województwo Pomorskie – Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2013 r. przyjęto Zarys projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
 • RPO Województwo Śląskie – od 5 sierpnia do 9 września br. prowadzone są konsultacje społeczne przyjętego w czerwcu 2013 r. Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Informacje nt. konsultacji i sposobie przekazywania uwag można znaleźć TUTAJ.
 • RPO Województwo Świętokrzyskie – opracowano wersję roboczą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (maj 2013 r.),
 • RPO Wojewódzko Warmińsko-Mazurskie – trwają prace nad przygotowaniem projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020,
 • RPO Województwo Wielkopolskie – w maju br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął materiał roboczy Regionalnego Programu Operacyjnego Wielkopolska 2014+,
 • RPO Województwo Zachodniopomorskie – opracowano Założenia do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.


4. Inne dokumenty:


 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 – obowiązujący od 26 lipca br. projekt PROW 2014 – 2020 (wersja I) został przekazany do konsultacji społecznych, które potrwają do 15 września 2013 r. Wszelkie uwagi, komentarze i propozycje do dokumentu można przekazywać za pomocą specjalnego formularza on-line TUTAJ.

 

W kolejnych artykułach postaramy się przybliżać Państwu główne założenia dokumentów programowych na lata 2014 – 2020 w Polsce, począwszy od Umowy Partnerstwa, poprzez krajowe i ponadregionalne programy operacyjne, regionalne programy operacyjne, po dokumenty takie, jak Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.


Powrót