Aktualności

PIĄ, 19.12.2014

Komisja Europejska zatwierdziła Program Interreg Europa ŚrodkowaInterreg Europa Środkowa jest zarządzany przez Miasto Wiedeń, a jego tematyka obejmuje innowacje i zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe oraz powiązania transportowe. Budżet programu to 246 mln euro. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na priorytet 1 Współpraca w dziedzinie innowacyjności dla podniesienia konkurencyjności oraz priorytet 3 Współpraca w dziedzinie zasobów naturalnych i kulturowych.

Na stronie programu znaleźć można bezpłatną bazę ponad 1000 organizacji zawierającą propozycje współpracy. Pierwszy nabór wniosków planowany jest na luty 2015 r.

Więcej informacji znaleźć można:

 

Źródło: www.ewt.gov.pl


Powrót