Aktualności

PON, 22.12.2014

Polska Cyfrowa - pierwsze konkursy wkrótceW pierwszej kolejności zatwierdzone zostaną kryteria wyboru projektów związane z e-usługami, tj. dla Działania 2.1. PO PC Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Przyjęcie tych kryteriów umożliwi uruchomienie funduszy z Programu, a tym samym rozpoczęcie finansowania nowych inwestycji dla perspektywy 2014-2020. Chodzi zwłaszcza o przedsięwzięcia dotyczące systemów informatycznych, które dostarczają e-usługi dla przedsiębiorców i obywateli. W programie zarezerwowano na to działanie blisko 700 mln euro.

Kolejne konkursy dotyczyć będą wsparcia budowy sieci szerokopasmowych oraz działań na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych. Wszystkie działania zostaną uruchomione w 2015 r.

Żródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 


Powrót