Aktualności

PIĄ, 28.11.2014

Harmonogram naborów wniosków na 2015 rok w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przygotowała harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym na 2015 rok.

Uszczegółowienie harmonogramu nastąpi dopiero po wydaniu decyzji przez Komisję Europejską o przyjęciu Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt Programu po negocjacjach został przesłany do Komisji Europejskiej w celu uzyskania ostatecznego zatwierdzenia. Jego akceptacja przez Komisję pozwoli na uruchomienie środków unijnych z nowej perspektywy w 2015 r. 

Harmonogram znajduje się na stronie: LINK

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju


Powrót