Aktualności

Śro, 26.11.2014

Aktywizacja eksportu na wybranych rynkachMinisterstwo Gospodarki przygotowało program promocji pt. „Aktywizacja eksportu na wybranych rynkach”. Będzie on realizowany na rynkach, istotnych z punktu widzenia możliwości rozwoju polskiego eksportu. Wykonawcą programu została Agencja M Promotion.

W ramach programu zaplanowane zostaną działania promujące polegające m. in. na organizacji konferencji, misji przyjazdowych do Polski dla potencjalnych kontrahentów oraz dziennikarzy z poszczególnych krajów. Ponadto realizowana będzie kampania „Made in Poland”. W ramach Programu wspierane będą sektory najbardziej dotknięte spadkiem eksportu. Jednym z nich jest branża polskich specjalności żywnościowych, która będzie promowana we wszystkich krajach objętych programem.

W ramach misji przyjazdowych odbędą się spotkania B2B z polskimi przedsiębiorstwami, a także wizyty w wybranych polskich firmach. Ponadto przedsiębiorcy będą mogli przekazać własne materiały promocyjne, które będą rozpowszechniane podczas konferencji promocyjnych organizowanych we wszystkich krajach objętych programem.

Program promocji o charakterze ogólnym pt. „Aktywizacja eksportu na wybranych rynkach” będzie realizowany i finansowany w ramach projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki pt. „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych”, Poddziałanie 6.5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jego realizacja potrwa do 25 maja 2015.

Misje organizowane w ramach programu „Aktywizacja eksportu na wybranych rynkach” wg województw

L.p.

Województwo

l.p. misji

Kraj

Branża

1. 

Dolnośląskie

1. 

Mongolia

Maszyny i urządzenia

 2.

Macedonia

Maszyny i urządzenia

2. 

Kujawsko-pomorskie

 3.

Wietnam

Polskie specjalności żywnościowe

3. 

Lubelskie

4. 

Indonezja

Produkcja sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej

4. 

Lubuskie

5. 

Indie

Polskie specjalności żywnościowe

5. 

Łódzkie

 6.

Azerbejdżan

Polskie specjalności żywnościowe

 7.

Indie

Produkcja sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej

6. 

Małopolskie

8.  

Mongolia

Polskie specjalności żywnościowe

7. 

Mazowieckie

9. 

Indie

Usługi IT/ICT

8. 

Podkarpackie

 10.

Malezja

Kosmetyki

11.

Chorwacja

Branża meblarska

9. 

Podlaskie

 12.

Turkmenistan

Branża meblarska

 13.

Azerbejdżan

Budownictwo

10. 

Pomorskie

 14.

Malezja

Kosmetyki

11. 

Śląskie

 15.

Indonezja

Maszyny i urządzenia

12. 

Świętokrzyskie

 16.

Indonezja

Polskie specjalności żywnościowe

 17.

Bośnia i Hercegowina

Polskie specjalności żywnościowe

13. 

Wielkopolskie

 18.

Turkmenistan

Branża meblarska

 19.

Serbia

Producenci środków transportu

14. 

Zachodniopomorskie

20. 

Wietnam

Maszyny i urządzenia

 

Źródło: Ministerstwo Gospodarki


Powrót