Aktualności

Śro, 03.12.2014

Stan negocjacji programów na lata 2014-2020Projekty programów krajowych zostały przekazane do oceny Komisji Europejskiej (KE) w styczniu 2014 r., a programy regionalne w połowie kwietnia 2014. Komentarze KE do programów regionalnych zostały przekazane w sierpniu 2014. We wrześniu odbyła się pierwsza runda spotkań regionów z KE. Podczas rund negocjacji wszystkich programów krajowych i 7 regionalnych uzgodnione zostały wszystkie rozbieżności między KE a instytucjami zarządzającymi. 

Dotychczas, programy Polska Cyfrowa, Pomoc Techniczna, Infrastruktura i Środowisko, Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz Polska Wschodnia a także 7 programów regionalnych - dla województw dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego oraz wielkopolskiego przeszły proces konsultacji w KE i oczekują na formalne przyjęcie. W przypadku Inteligentnego Rozwoju uzgodniono już wszystkie kwestie i przygotowywana jest ostateczna wersja programu, która najpóźniej na początku grudnia zostanie oficjalnie przesłana do KE. 

Starania strony polskiej zmierzają do uzyskania statusu "gotowy do przyjęcia" dla wszystkich programów do końca 2014 roku. Ostatnia runda negocjacji pozostałych 9 programów regionalnych odbywa się w Brukseli w terminie 24 listopada - 5 grudnia. Ich pozytywne zakończenie pozwoli sukcesywnie przesyłać uzgodnione wersje programów do Komisji.

Kwalifikowalność wydatków liczona jest od 1 stycznia 2014 r. i beneficjenci, których nie dotyczą zasady pomocy publicznej, jak i jednostki administracji, np. GDDKiA mogą realizować inwestycje, których rozliczenie nastąpi po zatwierdzeniu programów. Rozpisanych zostało już kilkadziesiąt przetargów na budowę dróg i obwodnic, liczne projekty są już w realizacji, jak fragmenty S3, S5, S7 czy S19. Sukcesywnie będą podpisywane umowy na kolejne odcinki współfinansowane z budżetu na lata 2014-2020.

 

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju


Powrót