Aktualności

NIE, 27.07.2014

Możliwości dla MMŚP w nowej perspektywie 2014 – 2020W nowej perspektywie 2014 – 2020 mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na duże wsparcie ze środków unijnych. 

Głównymi programami, z których pozyskać można będzie fundusze będą:

  • Program Inteligentny Rozwój,
  • Program Polska Wschodnia
  • programy regionalne.


Komisja Europejska wskazała obszary (cele tematyczne), na które będzie można przeznaczyć fundusze unijne. Na dwa z tych celów, które są skierowane bezpośrednio do firm i dotyczą  ich inwestycji w badania i innowacje oraz podnoszenia konkurencyjności  przewidziano (w ramach ww. programów), prawie 16 mld euro.

W obecnym okresie zwiększy się także rola instrumentów zwrotnych, takich jak pożyczki i poręczenia dla firm. W szczególności dotyczyć będzie to prostych projektów inwestycyjnych w programach regionalnych. W przypadku projektów dla których ryzyko niepowodzenia jest większe, stosowane będą dotacje.

Więcej informacji odnośnie wsparcia dla MMŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia znajdą Państwo w zakładce Artykuły.


Powrót