Aktualności

WTO, 22.10.2013

Założenia Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020 – spotkanie informacyjneW dniu 6 listopada br. w Warszawie odbędzie się spotkanie informacyjne pt.: „Założenia Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020”. Spotkanie organizowane jest przez Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich.

Podczas spotkania zaprezentowany zostanie projektu Umowy Partnerstwa, projekty programów operacyjnych, a także przedstawione będą ogólne informacje nt. stanu zaawansowania prac nad przyszłą perspektywą finansową 2014-2020.

Szczegółowy zakres tematyczny spotkania obejmie:

  • stan zaawansowania prac nad dokumentami programowymi na lata 2014-2020,
  • zasady horyzontalne i programowe, które obowiązują w procesie programowania i wdrażania Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
  • cele tematyczne Funduszy Europejskich określone przez Komisję Europejską,
  • ogólne założenia programów planowanych w Polsce na lata 2014-2020 wskazane w projektach programów,
  • nowe instrumenty terytorialne zaplanowane do realizacji w przyszłej perspektywie finansowej,
  • projektowane zmiany w systemie finansowania i realizacji projektów.
  • źródła pozyskiwania aktualnych informacji na temat Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
  • projekty dokumentów europejskich i krajowych związanych z programowaniem Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.


Udział w spotkaniu jest bezpłatny i będzie ono prowadzone przez konsultanta Centralnego Punktu Informacyjnego i rozpocznie się o godzinie 9:30.

Zgłoszenia należy kierować drogą elektroniczną pod adresem: spotkania@cpe.gov.pl (decyduje kolejność zgłoszeń) wskazując następujące dane:

- imię i nazwisko,
- nazwa spotkania,
- nazwa instytucji, którą Państwo reprezentujecie bądź adnotację „osoba prywatna”,
- numer telefonu kontaktowego.

Więcej informacji: TUTAJ.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu.


Powrót