Aktualności

CZW, 10.10.2013

PO IG: Zbliża się termin ogłoszenia konkursu w ramach Działania 4.4 PO IG 2017-2013W miesiącu październiku br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) planuje ogłosić kolejny nabór wniosków do Działania 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

To już jeden z ostatnich konkursów w ramach PO IG 2007-2013, do którego nabór prowadzony będzie od 4 do 29 listopada br. Przewidywana alokacja na konkurs to 500 mln zł. Listopadowy konkurs prowadzony będzie wyłącznie dla przedsiębiorców z sektora MŚP.

Przypomnijmy, że w ramach Działania 4.4 przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych w wysokiej fazie przygotowania realizacyjnego, czyli wykonalnych pod względem prawnym, technicznym i organizacyjnym na dzień składania wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że ocenie podlegać będą dokumenty niezbędne do prawidłowej realizacji projektu (licencje, pozwolenia, decyzje, w tym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również komplet dokumentacji związanej z oceną oddziaływania projektu na środowisko, jeśli taka ocena jest wymagana oraz pozwolenia na budowę).

W celu uzyskania dodatkowych informacji nt. wymogów dla planowanego konkursu warto skorzystać z możliwości, jakie dają spotkania informacyjne. W dniu 30 października 2013 r. (środa) takie spotkanie zorganizuje Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA pełniąca rolę Regionalnej Instytucji Finansującej dla województwa dolnośląskiego.

Uczestnictwo w bezpłatnym szkoleniu należy zgłosić do dnia 22 października 2013 r. do godziny 14:00 e-mailem na adres: poig@warr.pl (w mailu należy podać imię i nazwisko osoby zgłaszającej się, nazwę przedsiębiorstwa oraz numer telefonu kontaktowego). Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA pod adresem: link.

Podobne spotkanie organizuje również RIF podkarpacki - Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA.

Termin: 23 października 2013 r.
godz. 10.00

Miejsce: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
Sala nr 209 (I piętro)

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Termin zgłoszeń upływa 21 października br.

Więcej informacji: link.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie spotkaniem informacyjnym organizowanym bezpośrednio przez PARP w dniu 17 października, planowana jest organizacja dodatkowego spotkania w ostatnim tygodniu października br. Oba spotkania będą transmitowane na żywo na stronach www PARP.

Więcej informacji na temat spotkań organizowanych przez PARP - link.

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze spotkań, celem lepszego przygotowania się do aplikowania o środki w ramach PO IG w kończącym się już okresie programowania 2007-2013.

Powrót