Aktualności

Śro, 25.09.2013

Ruszyły konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020W dniu 20 września br. wystartowały konsultacje społeczne projektu PO Polska Wschodnia na lata 2014-2020. Jest to program ponadregionalny, który swoim wsparciem obejmie 5 województw Polski Wschodniej: woj. podkarpackie, woj. lubelskie, woj. świętokrzyskie, woj. podlaskie oraz woj. warmińsko-mazurskie. Program jest następcą obowiązującego jeszcze obecnie Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

 

Budżet programu został oszacowany na 2 mld euro, które zostaną zainwestowane w następujących obszarach:

 

  • Innowacyjna Polska Wschodnia (Oś Priorytetowa I) – alokacja 485 mln euro przeznaczona zostanie na zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R,
  • Przedsiębiorcza Polska Wschodnia (Oś Priorytetowa II) – ok. 344 mln euro będzie przeznaczone na działania ukierunkowane na tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu MŚP, wzrost internacjonalizacji MŚP, a także wzmocnienie powiązań kooperacyjnych w makroregionie,
  • Nowoczesna infrastruktura drogowa (Oś Priorytetowa III) – kwota 843 mln euro zostanie przeznaczona na poprawę mobilności mieszkańców oraz poprawę dostępności wewnętrznej w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej i ich obszarach funkcjonalnych,
  • Nowoczesna infrastruktura kolejowa (Oś Priorytetowa IV) – na działania na rzecz wzmocnienia spójności wewnętrznej oraz dalszej poprawy dostępności zewnętrznej Polski Wschodniej przeznaczono ok. 298 mln euro.
  • Pomoc techniczna (Oś Priorytetowa V) – środki tej osi (30 mln euro) przeznaczone będą na wsparcie procesu zarządzania, wdrażania i monitorowania programu oraz efektywnego, zgodnego z prawem krajowym i wspólnotowym, wykorzystania środków.

 

Aktualną wersję dokumentu z września br. można pobrać ze strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

 

Konsultacje społeczne potrwają do dnia 25 października br., zaś uwagi można zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłaszania uwag dostępnego TUTAJ.

 

Zapraszamy również do udziału w konferencjach, które odbędą się:

- w Białymstoku – 1 października,

- w Olsztynie – 2 października,

- w Lublinie – 8 października,

- w Rzeszowie – 9 października,

- w Kielcach – 10 października.


Powrót