Aktualności

PIĄ, 30.08.2013

Dobre wieści dla samorządów – unijne projekty „wyłączone” z limitu zadłużeniaPodczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego premier Donald Tusk zapowiedział korzystne dla samorządów zmiany w sposobie liczenia zadłużenia. Zmiany te mają dotyczyć tych JST, które inwestują unijne pieniądze i będą z nich również korzystać w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020.

 

Od pewnego czasu pojawiają się komentarze przedstawicieli JST o możliwość wystąpienia trudności w pozyskiwaniu środków unijnych w nowej perspektywie. Dotacje z UE wiążą się z koniecznością zapewnienia środków w budżecie jednostki na wkład własny i ewentualne koszty niekwalifikowane (np. podatek VAT). Ponadto dotacje mają z reguły charakter refundacji, co często oznacza konieczność zadłużenia się w celu realizacji przedsięwzięcia.

 

Premier zaproponował żeby zobowiązania finansowe związane z wdrażaniem projektów unijnych, można było wyłączyć spod rygorów art. 243 ustawy o finansach publicznych, ale pod warunkiem, że udział dofinansowania dla takiej inwestycji będzie nie mniejszy niż 60%. Proponowane zmiany mają dotyczyć zobowiązań zaciąganych już w 2013 r., więc obejmie projekty finansowane ze środków unijnych w okresie programowania 2007 – 2013 (częściowo) oraz w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020.

 

Propozycja premiera stanowi zatem wyjście naprzeciw oczekiwaniom samorządów, które obawiają się, że przewidziane na 2014 r. nowe reguły dotyczące ich finansów, zbyt ostro ograniczą możliwość skorzystania z funduszy unijnych. Z pewnością jest to decyzja bardzo dobra dla samorządów, choć z pewnością obarczona pewnym ryzykiem dla sektora finansów publicznych. Dotychczasowe doświadczenia pokazują jednak, że samorządy zazwyczaj bardzo racjonalnie gospodarują finansami, dlatego decyzja jest słuszna, a ryzyko warte podjęcia.

 

Samorządy są największym beneficjentem funduszy europejskich - ponad 30% zainwestowanych od 2007 r. funduszy UE w Polsce zrealizowały właśnie JST. Daje to kwotę ok. 76,3 mld euro. Powyższa decyzja pozwoli utrzymać wysoki poziom inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.


Powrót