Aktualności

PON, 26.08.2013

Mapa pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020: intensywność pomocy od 10% do 50%W związku ze zbliżającą się perspektywą finansową 2014 – 2020, państwa członkowskie mają obowiązek notyfikować Komisji Europejskiej regiony kwalifikujące się do objęcia pomocą regionalną, a także określić maksymalną intensywność tej pomocy. Nie inaczej jest w przypadku Polski, w której wszystkie regiony będą objęte pomocą regionalną, jednakże na różnym poziomie intensywności od 10% aż do 50%.

 

Intensywność pomocy to stosunek wartości pomocy regionalnej wyrażonej w ekwiwalencie dotacji brutto, do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą. Zgodnie z zapisami projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie mapy pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020 intensywność pomocy będzie kształtować się następująco:

 

- woj. lubelskie, podkarpackie, podlaskie i warmińsko-mazurskie – 50%,

- woj. kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie i zachodniopomorskie – 35%,

- woj. dolnośląskie, wielkopolskie i śląskie – 25%.

 

Sytuacja w woj. mazowieckim wygląda nieco odmiennie od pozostałych regionów. Na Mazowszu intensywność pomocy będzie zróżnicowana w zależności od podregionów:

 

- podregion ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki, radomski i warszawski wschodni – 35%,

- podregion warszawski zachodni – 25%,

- miasto stołeczne Warszawa – 15% (od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2017 r.) i 10% (od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.).

 

Podobnie jak miało to miejsce w trwającym jeszcze okresie programowania, również w przyszłym maksymalna intensywność pomocy będzie podwyższana o 20 punktów procentowych (dla mikro i małych przedsiębiorstw) oraz 10 punktów procentowych (dla średnich przedsiębiorstw). Nie będzie to dotyczyć inwestycji o wartości kosztów kwalifikowanych przekraczającej 50 mln euro.


Powrót