Aktualności

WTO, 30.07.2013

Jeszcze przez około miesiąc potrwają konsultacje społeczne projektu Umowy PartnerstwaMinisterstwo Rozwoju Regionalnego zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych projektu Umowy Partnerstwa – dokumentu, który będzie wskazywał kierunki interwencji europejskich funduszy strukturalnych w latach 2014-2020, w szczególności Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

 

Umowa Partnerstwa przedstawia m.in.:

 

  • cele i priorytety interwencji w ujęciu tematycznym i terytorialnym wraz z podstawowymi wskaźnikami,
  • opis stopnia uzupełniania się działań finansowanych z Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa,
  • układ programów operacyjnych,
  • zarys systemu finansowania oraz wdrażania.

 

Projekt Umowy Partnerstwa wraz z załącznikami można pobrać ze strony MRR. 

 

Na opinie, propozycje i uwagi dot. dokumentu MRR oczekuje do dnia 30 sierpnia br. wyłącznie za pomocą formularza zgłaszania uwag on-line.


Powrót