Aktualności

WTO, 19.03.2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – nowe konkursyNa przełomie I i II kwartału 2013 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadzi trzy nabory wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Najwcześniej, bo w terminie od 27 marca do 23 kwietnia br. będzie można składać wnioski w ramach Działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. W kwietniu (od 15 do 26 kwietnia) uruchomione będzie Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, natomiast w okresie od 29 kwietnia do 24 maja 2013 r. przyjmowane będą wnioski w ramach Działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”.

Modernizacja gospodarstw rolnych
27 marca – 23 kwietnia 2013 r.

Nabór w ramach powyższego Działania przeprowadzony zostanie w 8 województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, gdyż tylko w tych regionach dostępne są jeszcze środki na realizację tego Działania. Przewidywana pula środków: 510 mln zł. Maksymalne dofinansowanie na projekty związane z modernizacją gospodarstw rolnych wynosi 300 tys. zł na jedno gospodarstwo i jednego beneficjenta. Poziom dofinansowania kształtuje się między 40% a 60% kosztów kwalifikowanych.

Dokumentacja konkursowa do pobrania TUTAJ.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
15 – 26 kwietnia 2013 r.

Nabór prowadzony będzie w 15 województwach (z wyłączeniem województwa wielkopolskiego, w którym środki na ww. Działanie zostały już wyczerpane). Przewidywana pula środków: 2 mld zł. Zasady przyznawania wsparcia są podobne do tych, które obowiązywały we wcześniejszych konkursach: maksymalna kwota dofinansowania to 300 tys. zł (w zależności od liczby tworzonych miejsc pracy), natomiast poziom dofinansowania: 50% kosztów kwalifikowanych (netto).

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie ARiMR.

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
I etap: 29 kwietnia – 10 maja 2013 r.
II etap: 13 – 24 maja 2013 r.

W roku 2013 nabór przeprowadzony będzie dwuetapowo: w I etapie przyjmowane będą wnioski od  grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw oraz uznanych organizacji producentów owoców i warzyw, spółek i spółdzielni kontrolowanych przez takie podmioty, a także podmiotów skonsolidowanych prowadzących działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych oraz centra dystrybucji produktów rolnych. W II etapie wnioski będą mogły składać pozostałe uprawnione podmioty działające w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego. Poziom dofinansowania: 25% - 50%.

Jednocześnie przypominamy, że w trybie ciągłym prowadzone są nabory wniosków w ramach następujących działań:

  • Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów,
  • Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności,
  • Grupy producentów rolnych.

 

 


Powrót