Aktualności

PON, 18.02.2013

72,9 mld euro na politykę spójności i 28,5 mld euro na politykę rolną w latach 2014-2020Perspektywa finansowa 2007-2013 zbliża się do końca. Przed nami ostatni rok naborów wniosków, na kolejne przyjdzie nam nieco zaczekać, choć na dzień dzisiejszy wiemy już, że wartość przyznanych Polsce środków na politykę spójności i politykę rolną wyniesie więcej niż miało to miejsce w perspektywie 2007-2013.

Początkiem lutego Rada Europejska podjęła kluczowe decyzje w sprawie budżetu unijnego na lata 2014-2020. Według przyjętych ustaleń Polska otrzyma 72,9 mld euro na politykę spójności i ok. 28,5 mld euro na politykę rolną. W latach 2007-2013 wartość przyznanych środków wynosiła odpowiednio: ok. 69 mld euro i 26,9 mld euro.

Środki z polityki spójności będzie można zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji) czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową.

Równocześnie do prowadzonych negocjacji wysokości budżetu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pracowało nad nowymi zasadami i systemem inwestowania środków unijnych. MRR pracuje również nad trzema dokumentami, które będą stanowiły podstawę wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce, w tym:

 • Umowa Partnerska – która stanowi kontrakt pomiędzy Polską, a Komisją Europejską wskazujący na sposób realizacji postawionych celów rozwojowych dzięki funduszom europejskim.
 • Programy Operacyjne – podobnie, jak w obecnej perspektywie finansowej będą wskazywały szczegółowy sposób wdrażania funduszy w poszczególnych obszarach tematycznych,
 • Kontrakt Terytorialny – stanowiący umowę pomiędzy rządem, a samorządami poszczególnych województw. Dokument będzie wskazywał cele i zadania sygnatariuszy oraz instrumenty ich realizacji (unijne i krajowe).


Przypomnijmy, że do tej pory ze środków perspektywy finansowej 2007-2013:

 • wybudowano 10,3 tys. km nowych dróg,
 • stworzono 270 tys. nowych miejsc pracy,
 • wsparto 23 tys. firm,
 • wybudowano 368 oczyszczalni ścieków,
 • zrealizowano 2000 projektów dotyczących nowych lub zmodernizowanych laboratoriów i ośrodków badawczych,
 • zrealizowano 2,8 tys. projektów przez wyższe uczelnie,
 • zakupiono 1900 nowych autobusów i tramwajów,
 • 3,6 tys. przedszkoli – 124 tys. dzieci objęto opieką na obszarach wiejskich,
 • zrealizowano 650 inwestycji w energię odnawialną.


W miarę pozyskiwania nowych informacji nt. nowej perspektywy 2014-2020 będziemy Państwa informować na bieżąco.


Powrót