Aktualności

PON, 14.01.2013

Zatwierdzono programy dla ochrony zdrowia w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014Początkiem stycznia 2013 r. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że zostały podpisane umowy w sprawie programów dotyczących ochrony zdrowia w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014. Stronę polską reprezentowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (tj. Krajowy Punkt Kontaktowy), a państwa Darczyńców – Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Komitet Mechanizmu Finansowego.

W szczególności umowy dotyczą:

- „Poprawy i lepszego dostosowania ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” (PL 07)
- „Ograniczenia społecznych nierówności w zdrowiu” (PL 13).

Obecnie trwają przygotowania do podpisania stosownych porozumień pomiędzy KPK (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), a Ministerstwem Zdrowia (tj. Operatorem Programu).

Przewiduje się ogłoszenie naboru wniosków do programu PL 07 na I kwartał 2013 r., zaś do programu PL 13 – IV kwartał 2013.

Informacje nt. programów dla ochrony zdrowia można śledzić na stronie www.zdrowie.gov.pl w zakładce: MF EOG i NMF 2009-2014.


Powrót