Aktualności

PIĄ, 28.12.2012

Aktualne i planowane konkursy w ramach Regionalnych Programów OperacyjnychW związku ze zbliżającym się Nowym Rokiem 2013 – ostatnim w obecnym okresie programowania, w którym mogą być ogłaszane konkursy, przedstawiamy Państwu wykaz trwających oraz planowanych do ogłoszenia konkursów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2007 – 2013. Informacja została sporządzona na podstawie aktualnie dostępnych harmonogramów naborów wniosków, a terminy mogą ulec zmianie.

REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE:

1.    Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007 – 2013

Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw
Termin naboru wniosków: styczeń 2013

Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie
Termin naboru wniosków: luty 2013

Działanie 5.1 Odnawialne źródła energii
Termin naboru wniosków: luty 2013

Działanie 6.1 Turystka uzdrowiskowa
Termin naboru wniosków: luty 2013

Działanie 9.2. Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców
Termin naboru wniosków: luty 2013

Więcej informacji na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

2.    Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013

Działanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw
Termin naboru wniosków: 27 grudnia 2012 – 11 lutego 2013

Działanie 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo
Termin naboru wniosków: 27 grudnia 2012 – 11 lutego 2013

Więcej informacji na stronie Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości.

3.    Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Termin naboru wniosków: 7 stycznia 2013 – 13 lutego 2013

Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Termin naboru wniosków: 22 lutego 2013 – 26 marca 2013

Więcej informacji na stronie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

4.    Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013

•    Działanie 1.2. Infrastruktura transportu publicznego
•    Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury ICT
•    Schemat: budowa sieci dostępowych do regionalnych/lokalnych szerokopasmowych sieci szkieletowych lub dystrybucyjnych
•    Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności
•    Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług
•    Działanie 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu
•    Schemat: sieci współpracy (w tym klastry)
•    Działanie 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska
•    Działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii
•    Działanie 5.5.Promocja i rozwój markowych produktów
•    Działanie 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje

Termin naboru wniosków: I kw. 2013

Więcej informacji na stronie: http://www.mojregion.eu

5.    Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

Poddziałanie 4.2.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej
Termin naboru wniosków: 21 grudnia 2012 r. - 18 lutego 2013 r.

Działanie 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu
Termin naboru wniosków: 17 grudnia 2012 r. – 31 stycznia 2013 r.

Więcej informacji na stronie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

6.    Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Działanie 4.2 Ochrona powierzchni ziemi - segregacja odpadów
Termin naboru wniosków: 19 grudnia 2012 r. - 28 lutego 2013 r.

Więcej informacji na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

7.    Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013

Działanie 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych
Termin naboru wniosków: 2 stycznia 2013 r. - 16 stycznia 2013 r.

Działanie 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
Termin naboru wniosków: luty 2013

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu
Termin naboru wniosków: kwiecień 2013

Więcej informacji na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

8.    Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2007-2013

Działanie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska
Schemat B Projekty dotyczące infrastruktury zaopatrzenia w wodę
Termin naboru wniosków: 9 listopada 2012 r. - 14 lutego 2013 r.

Więcej informacji na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

9.    Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013

Działanie 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności
Termin naboru wniosków: 21 grudnia 2012 r. - 08 lutego 2013 r.

Poddziałanie 1.2.1 Tereny inwestycyjne
Termin naboru wniosków: 17 grudnia 2012 r. - 31 stycznia 2013 r.

Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (odnawialne źródła energii)
Termin naboru wniosków: 14 grudnia 2012 r. - 31 stycznia 2013 r.

Więcej informacji na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

10.    Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013

Działanie 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej
Termin naboru wniosków: 31 października 2012 r. - 04 stycznia 2013 r.

Poddziałanie 1.1.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa
Termin naboru wniosków: 14 stycznia 2013 r. - 29 marca 2013 r.

Działanie 3.1. Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego
Termin naboru wniosków: 15 maja 2013 r. - 28 czerwca 2013 r.

Więcej informacji na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

11.    Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

Działanie 2.8 Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego
Termin naboru wniosków: 27 grudnia 2012 r. - 30 kwietnia 2013 r.

Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji
Termin naboru wniosków: 20 grudnia 2012 r. - 31 stycznia 2013 r.

Więcej informacji na stronie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.Powrót