Aktualności

CZW, 29.11.2012

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji w ramach PROWLokalne Grupy Działania funkcjonujące w ramach Osi 4 LEADER PROW 2007-2013 przyjmują wnioski o przyznanie pomocy w ramach Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz Działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Różnicowanie w kierunki działalności nierolniczej – wnioski przyjmowane są przez LGD w następujących województwach:

 • Dolnośląskie,
 • Małopolskie,
 • Opolskie,
 • Mazowieckie,
 • Podlaskie,
 • Podkarpackie,
 • Świętokrzyskie,
 • Warmińsko-mazurskie,
 • Wielkopolskie,
 • Zachodniopomorskie.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - wnioski przyjmowane są przez LGD w następujących województwach:

 • Dolnośląskie,
 • Kujawsko-pomorskie,
 • Lubelskie,
 • Małopolskie,
 • Mazowieckie,
 • Opolskie,
 • Podkarpackie,
 • Pomorskie,
 • Warmińsko-mazurskie,
 • Świętokrzyskie,
 • Wielkopolskie,
 • Zachodniopomorskie.

Szczegółowy wykaz LGD, które przyjmują wnioski oraz terminy naborów dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Powrót