Aktualności

CZW, 29.11.2012

Trwa nabór wniosków w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” PO IGOd 19 listopada br. można składać wnioski do Działania 8.1 PO IG „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”. W ramach Działania 8.1 przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi.

O dofinansowanie mogą starać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy, z siedzibą (dla osób fizycznych miejsce zamieszkania) na terytorium RP, którzy złożą wniosek:

a) nie później niż przed upływem 1 roku od dnia uzyskania wpisu do KRS albo rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

b) po upływie 1 roku i nie później niż przed upływem 2 lat od dnia uzyskania wpisu do KRS albo rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod warunkiem, że siedziba (miejsce zamieszkania) znajduje się na terenie jednego z wymienionych województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego.

Wielkość wsparcia:

Do 70% kosztów kwalifikowanych. W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat, wielkość wsparcia może wynosić do 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Kryterium wieku przedsiębiorcy powinno być spełnione przez każdego wspólnika spółki cywilnej.

Wartość wydatków kwalifikowanych:

Od 20 tys. zł do 700 tys. zł

Termin i sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać od dnia 19 listopada do dnia 14 grudnia 2012 r. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl.

Więcej informacji na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.


Powrót