Aktualności

WTO, 18.09.2012

ARiMR planuje w październiku uruchomienie dwóch naborów w ramach PROW 2007 – 2013W miesiącu październiku br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przewiduje uruchomienie dwóch naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Konkursy będą dotyczyć następujących działań:

Numer i nazwa działania: Działanie 126. „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”

Nabór wniosków: od 15 października do 26 listopada 2012 r.

Kto może skorzystać z pomocy: rolnicy, którzy zostali najdotkliwiej poszkodowani przez klęski żywiołowe (powódź, obsunięcie ziemi, wiosenne przymrozki, zniszczenia w uprawach spowodowane przez mróz, susza, deszcz nawalny, lawina, grad, huragan czy uderzenie pioruna), przy czym straty muszą wynosić min. 10 tys. zł w majątku trwałym i jednocześnie klęska żywiołowa spowodowała powyżej 30% strat w uprawach, hodowli zwierząt lub ryb.

Maksymalna kwota dofinansowania na jedno gospodarstwo: 300 tys. zł w całym okresie programowania.

Poziom dofinansowania: maksymalnie 90%.

Dotację można przeznaczyć m.in. na:
- budowę, przebudowę lub remont budynków służących do produkcji rolniczej,
- zakup nowych maszyn czy urządzeń rolniczych,
- odtwarzanie sadów albo plantacji wieloletnich,
- zakup stada podstawowego zwierząt hodowlanych.

Więcej informacji nt. naboru: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013/przywracanie-potencjalu-produkcji-rolnej-zniszczonego-w-wyniku-wystapienia-klesk-zywiolowych-oraz-wprowadzenie-odpowiednich-dzialan-zapobiegawczych.html

----------------------------------------------------------------------------------------

Numer i nazwa działania: Działanie 121. „Modernizacja gospodarstw rolnych"

Nabór wniosków: od 2 do 29 października 2012 r.
UWAGA: NABÓR PROWADZONY JEST WYŁĄCZNIE NA TERENIE WOJ. PODKARPACKIEGO

Maksymalna kwota dofinansowania: 300 tys. zł w całym okresie programowania.

Poziom dofinansowania: od 40% do 60%.

Dotację można przeznaczyć m.in. na:
- zakup maszyn czy urządzeń rolniczych,
- inwestycje w budynki produkcyjne,
- zakładanie i wyposażenie sadów lub plantacji wieloletnich.

Więcej informacji nt. naboru: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013/modernizacja-gospodarstw-rolnych.html


Powrót