Aktualności

Śro, 02.05.2012

Zmiany w dokumentach PO IGMinister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska 5 kwietnia 2012 r. podpisała zmienioną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Nowa wersja dokumentu zawiera w szczególności aktualizacje dostosowujące Szczegółowy opis priorytetów PO IG do zmienionego w trakcie przeglądu środokresowego Programu Innowacyjna Gospodarka, a także nowelizacji rozporządzeń stanowiących programy pomocowe.

W szczególności dodano kartę działania dla nowego instrumentu pilotażowego w ramach priorytetu 4. z przeznaczeniem na pierwsze wdrożenie wynalazku, uwzględniono także modyfikacje w instrumentach wsparcia:

  • 1.3.1 Projekty rozwojowe,
  • 1.4 Wsparcie projektów celowych,
  • 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną,
  • 6.1 Paszport do eksportu,
  • 8.1 Wsparcie dzialalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej,
  • 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
  • 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.


Dokument zawiera także aktualizacje w częściach: tablice finansowe, wskaźniki monitorowania, system wyboru projektów, lista projektów indywidualnych, kryteria wyboru projektów.

Szczegóły dotyczące zmian w dokumentach znajdują się na stronie http://www.poig.gov.pl/Dokumenty/ZmianyWDokumentach/Strony/Aktualizacja_SzOP_POIG_050412.aspx


Powrót