Aktualności

NIE, 29.04.2012

Dodatkowy miliard na dotacje dla przedsiębiorcówAż 600 mln zł zostanie przeznaczonych na pilotażowy projekt wsparcia małych i średnich przedsiębiorców na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej. Instrument pilotażowy, uruchomiony będzie w ramach 4 osi priorytetowej POIG.

 

 Kolejne 400 mln złotych z puli dodatkowych (i realokowanych) środków zasili budżet Działania 4.4 POIG. Dotacje będą wykorzystane na wsparcie projektów złożonych przez tych przedsiębiorców, którzy startowali w II rundzie aplikacyjnej w 2009 r. i pomimo wysokich ocen nie otrzymali dotacji, ze względu na wcześniejsze wyczerpanie dostępnych środków.

 


Powrót