Aktualności

PIĄ, 12.06.2015

Konferencja „FUNDUSZE UNIJNE NA LATA 2014-2020 ORAZ INSTRUMENTY PROMOCJI EKSPORTU"Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji nt. „Fundusze Unijne na lata 2014-2020 oraz Instrumenty Promocji Eksportu będące w kompetencjach Ministra Gospodarki – możliwość dofinansowania działalności eksportowej i rozwoju przedsiębiorstwa”. Konferencja odbędzie się w dniu 22.06.2015r. w Urzędzie Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, Sala audytoryjna (II piętro).

Konferencja adresowane jest do przedsiębiorców z województwa podkarpackiego planujących rozpocząć lub rozwinąć działalność eksportową.

Konferencja organizowana jest przez Podkarpackie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” i jest finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 6.2.1 „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na konferencję do dnia 18 czerwca 2015 r. do godziny 15:00 (liczy się data wypływu zgłoszenia) na adres e-mail: emalek@pap.rzeszow.pl lub faxem pod numer: 17 85 77 100 wew. 21

W konferencji może uczestniczyć maksymalnie 2 przedstawicieli jednego przedsiębiorstwa ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Udział w w konferencji jest bezpłatny.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Eweliną Małek tel. 17 85 77 100 wew. 25 lub 516 142 523.

Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.podkarpackie.coie.gov.pl

Serdecznie zapraszamy!


Powrót