Aktualności

CZW, 21.05.2015

Spotkanie informacyjne „Strategia eksportowa przedsiębiorstwa oraz metody pozyskiwania klientów na rynkach zagranicznych”, RzeszówSerdecznie zapraszamy do udziału w jednodniowym bezpłatnym spotkaniu informacyjnym nt. „Strategia eksportowa przedsiębiorstwa oraz metody pozyskiwania klientów na rynkach zagranicznych”. Spotkanie odbędzie się w dniu 28.05.2015r. w Rzeszowie, Sala konferencyjna w Hotel „Forum”, ul. L. Lisa-Kuli 19, 35-025 Rzeszów.

Spotkanie informacyjne jest adresowane do przedsiębiorców z województwa podkarpackiego planujących rozpocząć lub rozwinąć działalność eksportową.
Spotkanie informacyjne jest organizowane przez Podkarpackie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” i jest finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 6.2.1 „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na spotkanie na załączonym formularzu do dnia 27 maja 2015 r. do godziny 15:00 (liczy się data wypływu zgłoszenia) na adres e-mail: emalek@pap.rzeszow.pl lub faxem pod numer: 17 85 77 100 wew. 21

W spotkaniu może uczestniczyć maksymalnie 2 przedstawicieli jednego przedsiębiorstwa ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Eweliną Małek tel. 17 85 77 100 wew. 25 lub 516 142 523.

Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.podkarpackie.coie.gov.pl


Powrót