Aktualności

CZW, 14.05.2015

Spotkanie informacyjne „Czechy i Słowacja - Szanse rozwoju dla polskich eksporterów”Serdecznie zapraszamy do udziału w jednodniowym bezpłatnym spotkaniu informacyjnym nt. ,,Czechy i Słowacja - Szanse rozwoju dla polskich eksporterów”. Spotkanie odbędzie się w dniu 21.05.2015r. w Rzeszowie,  w Hotelu „Rzeszów”, Al. J. Piłsudskiego 44, Sala kongresowa w Poziom II. Spotkanie informacyjne jest adresowane do przedsiębiorców z województwa podkarpackiego planujących rozpocząć lub rozwinąć działalność eksportową.

Spotkanie informacyjne jest organizowane przez Podkarpackie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” i jest finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 6.2.1 „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Zgłoszenia można przzesyłać do dnia 20 maja 2015 r. do godziny 15:00 (liczy się data wypływu zgłoszenia) na adres e-mail: emalek@pap.rzeszow.pl lub faxem pod numer: 17 85 77 100 wew. 21

W spotkaniu może uczestniczyć maksymalnie 2 przedstawicieli jednego przedsiębiorstwa ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Eweliną Małek tel. 17 85 77 100 wew. 25 lub 516 142 523.

Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.podkarpackie.coie.gov.pl


Powrót