Aktualności

Śro, 06.05.2015

Spotkanie informacyjne „Podatek od towarów i usług VAT w obrocie międzynarodowym i wewnątrzwspólnotowym”Serdecznie zapraszamy do udziału w jednodniowym bezpłatnym spotkaniu informacyjnym nt. ,,Podatek od towarów i usług Vat w obrocie międzynarodowym i wewnątrz wspólnotowym”. Spotkanie odbędzie się w dniu 14.05.2015r. w Rzeszowie,  w Hotelu „Rzeszów”, Al. J. Piłsudskiego 44, sala bankietowa, poziom IV.

Spotkanie informacyjne jest adresowane do przedsiębiorców z województwa podkarpackiego planujących rozpocząć lub rozwinąć działalność eksportową.

Spotkanie informacyjne jest organizowane przez Podkarpackie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” i jest finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 6.2.1 „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na spotkanie na załączonym formularzu do dnia 13 maja 2015 r. do godziny 15:00 (liczy się data wypływu zgłoszenia) na adres e-mail: emalek@pap.rzeszow.pl lub faxem pod numer: 17 85 77 100 wew. 21

W spotkaniu może uczestniczyć maksymalnie 2 przedstawicieli jednego przedsiębiorstwa ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Eweliną Małek tel. 17 85 77 100 wew. 25 lub 516 142 523.

Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.podkarpackie.coie.gov.pl

Serdecznie zapraszamy!


Powrót