Aktualności

Śro, 25.03.2015

Nabór wniosków na finansowanie mikroinstalacji prosumenckich z PROWW dniu 24 marca 2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  Rozporządzenie pozwoli na przyznawanie w ramach środków PROW 2007-2013 pomocy na realizację operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej z przeznaczeniem na potrzeby własne.


Beneficjentem działania będzie gmina. Podpisane rozporządzenie przewiduje dodatkowo możliwość przekazania zakupionych w ramach PROW 2007-2013 urządzeń mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii osobom fizycznym. Dofinansowanie operacji ze środków PROW 2007-2013, dla jednej gminy, może wynieść maksymalnie do 200 000 euro przy 90% poziomie dofinansowania.

Planowany termin naboru wniosków w ramach tego działania to druga połowa kwietnia 2015 r.


Źródło: Odnawialnezrodlaenergii


Powrót