Aktualności

CZW, 19.03.2015

II nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej w Programie "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"Minister Zdrowia jako Operator Programu "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu ogłosił II nabór wniosków w  trybie konkursowym na dofinansowanie projektów ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa. Fundusz ma na celu rozwój współpracy i ułatwienie tworzenia partnerskich sieci, umożliwiających przekazywanie wiedzy, doświadczeń, technologii i najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami a podmiotami z Państw Darczyńców: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.


Beneficjentami mogą być polskie jednostki samorządu terytorialnego (powiaty), wskazane na liście uprawnionych wnioskodawców, realizujące działania odnoszące się do celu Programu, którym jest przyczynienie się do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa polskiego poprzez ograniczenie nierówności w zdrowiu wywołanych czynnikami społecznymi.

Beneficjentami po stronie norweskiej mogą być jednostki samorządu terytorialnego: gminy, okręgi, organizacje pozarządowe, jednostki edukacyjne oraz instytucje badawcze, które funkcjonują w obszarze ochrony zdrowia.

Maksymalna kwota dofinansowania w projekcie wynosi 46 500 euro (195 393 zł).

Nabór projektów trwa od 16 marca do 30 czerwca 2015 r. do godz. 16:15 lub zakontraktowania całej dostępnej alokacji. Termin odnosi się do dokumentacji składanej w wersji papierowej i elektronicznej.

Miejsce składania dokumentów: Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich, ul Długa 38/40 pokój 109 (sekretariat), 00-238 Warszawa

Więcej informacji oraz cała niezbędna dokumentacja znajduje się na stronie Programu: LINK

Źródło: www.fbr.zdrowie.gov.pl


Powrót