Aktualności

WTO, 10.02.2015

Doradztwo marketingowe dla branży przetwórstwa rolno-spożywczegoW ramach inicjatywy PARP świadczona jest przez instytucje wybrane w trybie konkursowym usługa w zakresie doradztwa marketingowego dla branży przetwórstwa rolno-spożywczego. 

W ramch usługi doradca przeprowadza audyt marketingowy, przygotuje plan marketingowy oraz pomaga w jego wdrożeniu. Klient będzie mógł także skorzystać ze szkoleń z zakresu marketingu, budowania planu marketingowego w branży przetwórstwa rolno-spożywczego, wdrażania planu we własnym przedsiębiorstwie i zasad monitorowania jego realizacji.

Oferta skierowana jest do mikro- i małych przedsiębiorców działających w branży przetwórstwa rolno-spożywczego. 

Usługa składa się z czterech etapów:

Etap I: Audyt marketingowy – szczegółowa  analiza sytuacji rynkowej firmy, która stanowi podstawę do zbudowania zindywidualizowanego planu marketingowego przedsiębiorstwa;

Etap II: Doradztwo strategiczne – przygotowanie planu marketingowego, zawierającego co najmniej 5 wykonawczych programów marketingowych, których wdrożenie  poprawi  efektywność  przedsiębiorstwa i umożliwi mu uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku;

Etap III: Asysta we wdrażaniu planu marketingowego – pomoc doradcy w kompleksowym procesie wdrożenia 5 wykonawczych programów marketingowych przygotowanych podczas etapu II.

Etap IV: Szkolenie - dotyczące podstawowych zagadnień z zakresu marketingu, budowania planu marketingowego w branży przetwórstwa rolno-spożywczego, wdrażania planu we własnym przedsiębiorstwie i zasad monitorowania jego realizacji.

Lista podmiotów świadczących usługę doradczą w zakresie doradztwa marketingowego dla branży przetwórstwa rolno-spożywczego oraz więcej szczegłów znajuje się pod adresem: LINK.


Źródło: PARP


Powrót