Aktualności

CZW, 26.02.2015

Forma wsparcia dla przedsiębiorców - fundusze pożyczkoweFundusze pożyczkowe to instytucje non profit ułatwiające mikro, małym i średnim przedsiębiorcom dostęp do finansowania zewnętrznego. Obecnie w Polsce aktywnych jest ponad 80 funduszy pożyczkowych.

Fundusze pożyczkowe oferują atrakcyjnie oprocentowane pożyczki zarówno firmom rozpoczynającym działalność, jak i już istniejącym przedsiębiorcom z sektora MSP. Dzięki ich ofercie firma, która nie ma dostępu do kredytów w banku z powodu niewystarczającej zdolności kredytowej, może uzyskać środki na finansowanie i rozwój swojej działalności. O pożyczkę może starać się przedsiębiorca, który terminowo reguluje zobowiązania wobec Skarbu Państwa oraz posiada siedzibę i prowadzi podstawową działalność na terenie obsługiwanym przez fundusz. Pożyczka może być udzielona na cele inwestycyjne, obrotowe lub inwestycyjno-obrotowe.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami PARP na ten temat pod linkiem:  http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/pozyczki


Źródło: Ministerstwo Gospodarki


Powrót